معرفیگروه مالی دی

تاریخچه

از ابتدای شروع فعالیت بانک دی تا کنون 13 شرکت زیر مجموعه، در بخش های مختلف صنعت با هدف خلق ارزش برای ذینفعان شکل گرفته اند تا از این مسیر بتوان با استراتژی هدفمند برای بانک ارزش افزوده ایجاد شود. در این میان دغدغه تقویت و بهینه سازی زنجیره ارزش شرکتها در جهت سودآوری و رصد برنامه و اهداف آنها در تامین EPS (درآمد هر سهم) و DPS (درصد سود تقسیمی) از طرفی؛ و از سویی دیگر مدیریت مجموعه ای از شرکت ها در حوزه های مختلف صنعت (که گاهاً حوزه فعالیتی شان بسیار از یکدیگر دور هستند) که قطعاً باعث عدم تمرکز بانک روی ارائه خدمات صنعت بانکی و عقب ماندن از رقبای بانکی می شد، لزوم تشکیل گروه مالی دی را بیش از پیش نمایان نمود.

با در نظر گرفتن موارد ذکر شده، مدیریت محترم عامل و اعضای محترم هیئت مدیره بانک دی در تیرماه سال 1399 تصمیم به تشکیل و استقرار گروه مالی دی به عنوان متولی شرکت های زیر مجموعه ی خود با سه معاونت مجامع و امور شرکتها، سرمایه گذاری و برنامه ریزی و مالی و پشتیبانی نمود . به تعبیری گروه مالی دی با نقش نظارت و مدیریت بر کلیه فعالیت های شرکت ها و به خصوص هدف گذاری سوددهی شرکت ها و کنترل فرآیندهای اجرایی و ایجاد بسته لازم برای مدیریت فعالیت های سرمایه گذاری شکل گرفته است.

زمینه های اصلی فعالیت

ماموریت ما

جذب و مدیریت سرمایه گذاری

افزایش بهره وری شرکت های زیرمجموعه

توسعه و توانمندسازی سرمایه های انسانی

ارائه محصولات و خدمات مالی متنوع به صورت یکپارچه به مشتریان

خروج بانک از بنگاه داری با رعایت الزامات قانونی و رفع تکلیف از بانک

ایجاد مزیت رقابتی در محصولات ارائه شده در شرکت های زیرمجموعه

تشکیل سازمان یاد گیرنده، منعطف و چابک با هدف افزایش ارزش دارایی ها و رشد پایدار بازده حقوق صاحبان سهام

چشم انداز

 

قرار گرفتن در بین سه شرکت برتر هلدینگ بانکی از نظر ارزش دارایی ها با بکارگیری دانش نوین حوزه سرمایه گذاری و استفاده از سرمایه های ارزشمند انسانی

شرکت های تابعه گروه مالی دی

شرکت هایی با سابقه درخشان …

damavand
damavand
bimehday
bimehday
lizing
lizing
didar
didar
tejarat
tejarat
sarafi
sarafi
dayiranian
dayiranian
boali
boali
kargozari
kargozari
kish
kish

اعضای هیئت مدیره

این گروه برای پیش برد اهداف  پیش رو از متخصصین مجرب در حوزه کاری خود استفاده می کند. 

مدیر عامل و نائب رئیس هیئت مدیره

مهدی معدنچی زاج

رئیس هیات مدیره

علی دانا

عضو هیات مدیره

محمدرضا ستایش

عضو هیات مدیره

محمد احمدوند

عضو هیات مدیره

محمد خادمیان

سرمایه ها با ما ارزش آفرین می شوند.