اطلاعات تماس

  • نشانیتهران، خیابان شهید دستگردی شرقی (ظفر)،خیابان فرید افشار،روبروی بن بست مریم - پلاک 4 - ط 4 - شرکت خدمات مالی حسابداری دی ایرانیان
  • سایت:www.fsday.ir
  • تلفن:021-26709007

درباره:

شرکت خدمات مالی و حسابداری دی ایرانیان در حوزه های، خدمات مالی حسابداری ، ارزیابی ، اعتبارسنجی در فضای شرکت های خدمات مالی و حسابداری فعال می باشد.

سابقه10+سال