دماوند

شفاف سازی «دماوند» از افزایش سرمایه

شرکت تولید نیروی برق دماوند از تصمیمات مجمع فوق العاده صاحبان سهام شفاف سازی نمود.

جلسه مجمع فوق‌العاده شرکت نیروی برق دماوند، روز یکشنبه مورخ 29 فروردین ماه 1400 تشکیل و با تصویب افزایش سرمایه 824 درصدی به کار خود پایان داد.

مبلغ 2،760 میلیارد ریال از افزایش سرمایه قطعی و از محل سود انباشته بوده که مورد تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفته است و اختیار افزایش سرمایه به مبلغ 19،980 میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به هیئت‌ مدیره داده ‌شده است.

همچنین مقرر گردید افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 29 اسفندماه 1399 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد.