انتقادات و پیشنهادات

 

شما عزیزان می توانید با انتخاب یکی از قسمت های مورد نظر، انتقادات و پیشنهادات خود را با واحد مربوطه در میان بگذارید.

پیشنهاد و انتقاد
_

ارتباط با مدیریت نظارت و بازرسی 

نظارت و بازرسی گروه مالی دی

برای ارتباط با مدیر نظارت و بازرسی گروه مالی دی می توانید از طریق تلفن و یا ایمیل مستقیم ایشان ارتباط حاصل نمایید.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است
پیشنهاد و انتقاد
_

ارتباط با حراست 

حراست گروه مالی دی

برای ارتباط با حراست گروه مالی دی می توانید از طریق تلفن و یا ایمیل مستقیم ایشان ارتباط حاصل نمایید.

افزونه "فرم تماس 7" نصب یا فعال نشده است