صندوق ارزش آفرینان دی بالاترین نرخ سود را در بین صندوق های درآمدثابت پرداخت نمود

صندوق ارزش آفرینان دی بالاترین پرداخت سود در بین همه صندوق های درآمدثابت پرداخت نمود. جهت اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمائید.
www.afdayfund.ir