گام دیگر شفافیت در گروه مالی دی

انتشار صورت های مالی در سامانه کدال

گام دیگر شفافیت در گروه مالی انتشار صورتهای مالی در سامانه کدال پس از سالها صورتهای مالی حسابرسی شده بانک دی منتهی به پایان شهریور امسال در سامانه کدال منتشر شد. به گزارش روابط عمومی گروه مالی دی، در مدت زمانی کمتر از یکسال از استقرار مدیریت جدید در گروه مالی دی یکی دیگر از وعده های شفافیت در این مجموعه مالی محقق شد و صورتهای مالی حسابرسی شده بانک دی منتهی به 31‏/06‏/1401 در سامانه کدال که پس از سال ها به موقع صورت پذیرفت. این موفقیت حاصل تلاش تحسین برانگیز مدیریت و کارکنان شرکت مالی گروه مالی دی و شرکت‌های تابعه حاصل شده و امید است بتوانیم با تلاشی درخور به عملکرد بانک دی در پایان سال مالی 1401 کمک و همکاری نمائیم