شرکت مدیریت تولید برق دماوند

رفع مشکل یاتاقان واحد 6 گازی برق دماوند

پس از انجام تعمیرات اساسی (LTE) توربین واحد 6 گازی در سال 97 به دلیل وجود مشکل در یاتاقان تراست امکان افزایش بار تا حد نامی وجود نداشت که متاسفانه این موضوع در دو سال اخیر منجر به محدودیت در پیک شبکه شده بود.
طی پیگیری و بررسی‎های متعدد سرانجام با تلاش مهندسان نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت (دماوند) این موضوع در مهر ماه 1401 ریشه‎ یابی و حل گردید. در حال حاضر این توربین در حال فعالیت است.