دماوند

بهره برداری از طرح آبرسانی به نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند

با بهره برداری از پروژه آبرسانی به نیروگاه برق دماوند خط لوله داخلی نیروگاه به خط لوله اصلی متصل شد

با پایان عملیات لوله گذاری در داخل نیروگاه پس از پنج شبانه روز کار بی وقفه و صرف ۷۲۰ نفر ساعت کار ، خط لوله داخلی نیروگاه به خط لوله اصلی متصل و پروژه آبرسانی به نیروگاه سیکل ترکیبی شهدای پاکدشت(دماوند) از طریق خط لوله سد ماملو به پایان  و بهره برداری رسید.

احداث این خط لوله به طول ۴۰ کیلومتر از سد ماملو به نیروگاه امکان برداشت و انتقال روزانه پنج هزار متر مکعب آب فراهم شده و مشکل جدی تامین آب مصرفی نیروگاه پس از سالها مرتفع گردید.
شایان ذکر است تا پیش از بهره برداری از این طرح، آب مصرفی نیروگاه از طریق تانکرهای حمل آب تامین می‌شد که ضمن صرف هزینه‌های زیاد با مخاطرات جدی نیز روبرو بوده است.