طرح زمستانی کارگزاری بانک دی با عنوان “یلدای ارزش آفرین”

اهدای ۱۰۰ واحد از صندوق ارزش آفرینان دی به ازای هر ۱۰۰ میلیون ریال خرید

شرکت کارگزاری بانک دی به عنوان مدیر صندوق ارزش آفرین، قصد دارد به قید قرعه به ۱۰ نفر از مشتریان صندوق که از شب یلدا به مدت یک هفته در صندوق سرمایه‌گذاری ارزش آفرینان دی صدور بالای ۱۰۰ میلیون ریال داشته باشند، ۱۰۰ واحد صندوق ارزش آفرینان دی اهدا کند.

شرکت کارگزاری بانک دی به قید قرعه به ۱۰ نفر از مشتریان صندوق ارزش آفرینان دی، ۱۰۰ واحد صندوق ارزش آفرینان دی اهدا می کند.

به گزارش روابط عمومی گروه مالی دی، این طرح که شامل دارندگان فعلی واحدهای صندوق نیز می باشد در نظر دارد از بین ۲۰ سرمایه گذار با بالاترین مبلغ سرمایه‌گذاری به مدت یک هفته از تاریخ شروع “یلدای ارزش آفرین” نیز به قید قرعه به یک نفر ۲۰۰ واحد صندوق ارزش آفرینان دی اعطا نماید.
لازم به ذکر است که قرعه کشی در سی ام دیماه سال جاری و با حضور دارندگان واحد های ممتاز صندوق انجام می شود.

این طرح شامل دارندگان فعلی واحدهای صندوق نیز می باشد.