بیمه دی

شفاف سازی«ودی» از افزایش سرمایه

شرکت بیمه دی از تصمیم مجمع فوق العاده صاحبان سهام شفاف سازی نمود.

جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت بیمه دی روز شنبه مورخ 19 تیرماه 1400 تشکیل و با تصویب افزایش سرمایه ۲۲۸درصدی به کار خود پایان داد، به ‌طوری ‌که سرمایه شرکت از ۲,۵۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸,۲۰۰ میلیارد ریال افزایش خواهد یافت. مبلغ ۳,۴۵۰ میلیارد ریال از افزایش سرمایه قطعی و از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها بوده که مورد تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده قرار گرفته است و اختیار افزایش سرمایه به مبلغ۲,۲۵۰ میلیارد ریال از محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران به هیئت‌ مدیره داده ‌شده است. همچنین مقرر گردید افزایش سرمایه فوق تا زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه منتهی به 29 اسفندماه 1400 نزد مرجع ثبت شرکت ها به ثبت برسد.