مدیر عامل گروه مالی دی:

خدمات بازار سرمایه و بیمه در سوپر مارکت مالی

خدمات همزمان بازار سرمایه و بیمه در محل شعبه های منتخب بانک دی قسمت سوپر مارکت مالی، برای تمامی مشتریان، سهامداران و خانواده های معزز شهدا و ایثارگران ارائه خواهد شد.