سرمایه گذاری بوعلی

اختصاص 1،850 ريال سود «وبوعلی» به هر سهم

شرکت سرمایه گذاری بوعلی مبلغ 1،850 ریال سود در ازای هر سهم به سهامداران خود تخصیص داد

شرکت سرمایه گذاری بوعلی، بر اساس تصمیمات مجمع عمومی عادی سالانه روز دوشنبه مورخ 27 اردیبهشت ماه 1400 ، ضمن تصویب صورت‌های مالی حسابرسی شده سال مالی منتهی به 30 بهمن ماه 1399 ، مبلغ 1،850 ریال در ازای هر سهم به سهامداران تخصیص داد. در دوره گذشته نيز شركت مبلغ 70 ريال سود به سهامداران اختصاص داده است.